Bio-ethanol

De toepassingen van bio-ethanol

Bio-ethanol en benzine: twee mogelijkheden voor bijmenging
Tegenwoordig bevat een deel van de benzine in Europa al bio-ethanol of ingrediënten die op basis hiervan worden geproduceerd. Doorgaans zijn de gebruikers hiervan zelfs niet op de hoogte. De Europese norm EN 228 reguleert de chemische eigenschappen van de verschillende benzinetypes en de ingrediënten die ze mogen bevatten. Op grond van deze norm mag bio-ethanol op verschillende wijzen worden toegevoegd:
15 vol % ETBE
Momenteel vindt het eerste gebruik van bio-ethanol in Europa plaats in de vorm van ETBE (ethyl-tertiair-butyl-ether). ETBE bestaat voor ongeveer 47 % uit ethanol en voor 53 % uit isobutyleen en wordt bij benzine als antiklopmiddel toegevoegd. ETBE vervangt met name MTBE (methyl-tertiair-butyl-ether), dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten verboden is wegens zijn onbevredigende milieueigenschappen. In Europa wordt MTBE steeds vaker vervangen door ETBE, wat bijdraagt tot de verspreiding van brandstof die met vernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd. In Europa mag benzine tot 15 vol % ETBE bevatten.
5 vol % bio-ethanol
In overeenstemming met de norm EN228 mag elke liter benzine die in een tankstation aan de benzinepomp wordt getankt, tot 5 vol % bio-ethanol bevatten. Deze brandstof wordt E5 genoemd. In Europa zijn alle voertuigen met een interne verbrandingsmotor aangepast om deze brandstof te gebruiken. Om de doelstellingen van de Europese Unie inzake biobrandstoffen te bereiken, mag men verwachten dat de rechtstreekse toevoeging van bio-ethanol aan benzine in de komende jaren progressief zal stijgen. Met de wijziging van de Europese norm over brandstoffen in april 2009 heeft de Europese Unie de rechtstreekse toevoeging van 10 vol % bio-ethanol aan benzine toegestaan. Dit is mogelijk dankzij het gebruik van een nieuwe brandstof, E10. Vanaf de uitvaardiging van de norm heeft Frankrijk de maatregel onmiddellijk geïmplementeerd door de introductie van E10 in het hele land.
Flexibele voertuigen die op benzine en/of bio-ethanol rijden
In meerdere Europese landen bevatten de brandstofmengelingen E85 ongeveer 85 % bio-ethanol en kunnen enkel worden gebruikt in voertuigen die speciaal zijn uitgerust om met deze mengelingen te functioneren. Men noemt ze "flexible fuel" voertuigen (FFV).
FFV's zijn voertuigen waarvan de motor, in Europa, kan functioneren met traditionele benzine en met benzine/bio-ethanol-mengelingen die tot 85 % bio-ethanol bevatten, door middel van een relatief eenvoudige technische aanpassing.
Dit biedt de gebruiker een bijzondere flexibiliteit aangezien hij/zij in functie van de prijs en de beschikbaarheid tussen verschillende soorten brandstof kan kiezen. Dit betekent dat zelfs in de overgangsfase, wanneer er geen enkel nationaal netwerk van benzinestations zou bestaan dat E85 verkoopt, de mobiliteit gegarandeerd is, omdat het altijd mogelijk zal zijn om de auto met gewone benzine vol te tanken.
Op dit moment zijn er geen plannen om deze technologie op lokaal niveau toe te passen, maar het is natuurlijk een fase die België op middellange termijn kan overwegen. Meerdere autoconstructeurs verkopen in Europa al voertuigen met "flexible fuel" technologie.
Om technische redenen wordt afgeraden om in ons gematigd klimaat 100 % bio-ethanol te gebruiken. Daarom wordt in Europa E85 gebruikt. De toevoeging van benzine verbetert de starteigenschappen bij lage temperatuur, vooral in de winter. Het gebruik van bio-ethanol in de vorm van E85 op nationaal niveau vormt de belangrijkste potentiële factor om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.
In Brazilië en in de Verenigde Staten zijn FFV's een vertrouwd beeld in het verkeer. In Brazilië hebben voertuigen die uitsluitend ethanol als brandstof gebruiken, al een lange geschiedenis achter de rug. Ze werden er in de jaren '80 op de markt gebracht, maar worden nu steeds meer verdrongen door FFV's. In de Verenigde Staten zijn FFV's ook zeer courant: ongeveer vijf miljoen voertuigen van dit type rijden rond op de Amerikaanse wegen.
In Europa, met uitzondering van Zweden, zijn FFV's echter nog niet goed wijdverbreid.

Naar het begin van de pagina