Pers

Persberichten

28 Oktober 2010
BioWanze - De productie van duurzame bio-ethanol is gecertificeerd
Door een vermindering van de broeikasgasemissies met meer dan 60%,overstijgt het bio-ethanol van BioWanze SA uit Wanze de duurzaamheidscriteria, opgenomen in de EG-Richtlijn Hernieuwbare Energie, die een vermindering van 35% eist. Dat de berekeningen ten aanzien van de vermindering van de broeikasgasemissies volledig en transparant zijn, werd bevestigd tijdens de certificering overeenkomstig het REDcert-systeem door het onafhankelijke onderzoeksinstituut "DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen" in Frankfurt. De innovatieve BioWanze-fabriek presteert zelfs beter dan de EU-normen voor 2017, terwijl de verlaging van de broeikasgasemissies naar verwachting nog verder zal toenemen, omdat de jonge fabriek al zijn kaarten nog niet heeft kunnen uitspelen.
--> lees meer
20 April 2009
BioWanze officieel ingehuldigd op 20 april 2009.
"De Nieuwe Generatie Bio-ethanol is aangekomen..."

BioWanze, de eerste productiesite van de « nieuwste generatie » bio-ethanol in Europa, werd vandaag 20 april 2009 officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, André Antoine, vice-minister-president van de regering van het Waalse Gewest, minister van Huisvesting, Energie, Transport en Ruimtelijke ordening, en van Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie, Werk, Buitenlandse Handel en Erfgoed.
--> lees meer
22 December 2008
BioWanze:
Bioethanol Fabriek van de Toekomst start de productie in Wanze, België

BioWanze, de Belgische dochteronderneming van CropEnergies AG, Mannheim, start haar productie, zoals gepland, op in haar bioethanol fabriek van de toekomst in Wanze, België. Deze fabriek is de grootste bioethanol fabriek in België en zal tot 300.000 m³ bioethanol per jaar produceren uit tarwe- en suikersiropen, en heeft tot op heden 120 jobs gecreëerd. Het vernieuwende productieproces, dat biomassa gebruikt als nieuwe energiebron, doet de CO2-uitstoot dalen met 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen. Hierdoor kreeg BioWanze de helft van de verdeelde productielicenties toegewezen ofwel 125.000 m³ bioethanol per jaar tot 2013, waarmee de Belgische regering biobrandstoffen stimuleert op de binnenlandse markt. De investering voor deze unieke technologie bedraagt meer dan 250 miljoen euro.
--> lees meer
Een wereldpremière en een uniek industrieel concept
De eerste testfase van de biomassaketel van de bio-ethanol fabriek in Wanze startte op 19 augustus 2008. Het productieproces dat in BioWanze fabriek zal worden toegepast is uniek en zal bio-ethanol afleveren die zorgt voor een verminderde CO2-uitstoot tot 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het centrale element van deze cogeneratie-eenheid is een biomassaketel die zo goed als alle energie voorziet die nodig is voor de werking van de fabriek. De productie in BioWanze gaat normaal van start eind 2008. Hiermee wordt BioWanze de grootste bio-ethanol fabriek in België met een productiecapaciteit van zo'n 300.000 m³.
--> lees meer
24 Juli 2008
Samenwerkingsovereenkomst BioWanze met Hedimix en Beuker
Onlangs ondertekenden Beuker en Hedimix met BioWanze (België) een langjarige samenwerkingsovereenkomst voor de afname van CDS (Concentrated Distillers Solubles), een nieuw vochtrijk diervoeder. Met de productie van dit vloeibare eiwitrijke product door BioWanze wordt het totale aanbod van vochtrijke diervoeders met ca 10 % uitgebreid.
--> lees meer

Naar het begin van de pagina