Pers

BioWanze officieel ingehuldigd op 20 april 2009.

"De Nieuwe Generatie Bio-ethanol is aangekomen..."

BioWanze, de eerste productiesite van de « nieuwste generatie » bio-ethanol in Europa, werd vandaag 20 april 2009 officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, André Antoine, vice-minister-president van de regering van het Waalse Gewest, minister van Huisvesting, Energie, Transport en Ruimtelijke ordening, en van Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie, Werk, Buitenlandse Handel en Erfgoed.
Een innovatief energieconcept
BioWanze is uniek in Europa omwille van zijn gecombineerde productiecapaciteit die kan oplopen tot 300 miljoen liter bio-ethanol per jaar, en zijn innovatieve industriële proces. Het betreft een industrieel proces dat gebruik maakt van zemelen, het omhulsel rond tarwe, als brandstof voor de biomassaketel (Tarwe is, samen met bietenstroop, een van de belangrijkste grondstoffen om bio-ethanol te maken). Daardoor kan de grootste fabriek van België zelf het grootste deel van zijn procesenergie aanmaken. De bio-ethanol die wordt geproduceerd door BioWanze garandeert een vermindering van de CO2-uitstoot met 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen.
Een investering van 250 miljoen euro
BioWanze maakt deel uit van CropEnergies, een dochteronderneming van de Groep Südzucker, en één van de grootste bio-ethanolproducent in Europa, met productie-eenheden in Zeitz en Loon-Plage (Duinkerke). BioWanze is de productiesite die, dankzij zijn unieke productieproces, de drijvende kracht zal zijn achter de wil van CropEnergies om uit te munten op vlak van duurzame ontwikkeling. Er werd meer dan 250 miljoen euro geïnvesteerd om dit technologische kroonjuweel tot stand te brengen.
Een economisch alternatief voor de Belgische landbouw
Door zijn ligging aan de oevers van de Maas, en in het hart van zowel de tarwe- als de suikerbietenstreek is BioWanze sterk verankerd in de Belgische landbouwwereld. Dit niet enkel omdat de Tiense Suikerraffinaderij al sinds bijna 175 jaar een opperbeste verstandhouding heeft met de landbouwgemeenschap, maar ook omdat BioWanze sinds de hervorming van de Europese wetgeving op suiker meer dan 8.000 bietentelers een waardevol alternatief biedt, en dankzij de tarwe, voor zowat 40.000 landbouwers een complementaire markt opent.
Een jonge industriële sector die nood heeft aan politieke steun en een beter aangepast wettelijk kader in België
BioWanze, die voor 120 nieuwe directe en honderden indirecte werkplaatsen zorgde, is een uitstekend voorbeeld van een publiek-private samenwerking en goed bestuur. Niettemin zal er in de toekomst meer wilskracht, inspanningen en politieke maatregelen nodig zijn opdat deze jonge industriële sector zich zou kunnen ontwikkelen zonder belemmeringen. Vandaag stellen wij vast dat « de Nieuwe Generatie Bio-ethanol est arrivé », en dit in primeur bij BioWanze. We stellen ons echter ook de vraag of deze « Grand Cru » wel zal geconsumeerd worden. Hiervoor moeten er nieuwe wijzigingen aangebracht worden in de Belgische wetgeving, zodat bio-ethanol die wordt geproduceerd in lijn met de wettelijke criteria van de Belgische quota, kan worden verwerkt in iedere liter brandstof die wordt verkocht op de Belgische markt.

Naar het begin van de pagina