Pers

De bouw van BioWanze vordert,
Het eerste proefdraaien van de biomassaketel verloopt succesvol

Een wereldpremière en een uniek industrieel concept
De eerste testfase van de biomassaketel van de bio-ethanol fabriek in Wanze startte op 19 augustus 2008. Het productieproces dat in BioWanze fabriek zal worden toegepast is uniek en zal bio-ethanol afleveren die zorgt voor een verminderde CO2-uitstoot tot 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het centrale element van deze cogeneratie-eenheid is een biomassaketel die zo goed als alle energie voorziet die nodig is voor de werking van de fabriek. De productie in BioWanze gaat normaal van start eind 2008. Hiermee wordt BioWanze de grootste bio-ethanol fabriek in België met een productiecapaciteit van zo'n 300.000 m³.
Een wereldpremière
Een van de redenen waarom de bio-ethanol fabriek in Wanze zo uniek is in Europa is de biomassaketel. De bio-ethanol die door BioWanze zal geproduceerd worden, vermindert de CO2-uitstoot tot maar liefst 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen (d.w.z. van het veld naar het voertuig). Dit innovatieve productieproces stelt BioWanze in staat om nagenoeg volledig zelfvoorzienend te zijn inzake energieproductie. Van bij de aanvang is het immers steeds de bedoeling geweest om een zo doeltreffend mogelijk energiesysteem te ontwikkelen dat de CO2-besparingen maximaliseert en de energiekosten minimaliseert.
Een innovatief energieconcept
De cogeneratie-eenheid van BioWanze is gebaseerd op een centraal element: de biomassaketel. Deze is niet alleen indrukwekkend qua afmetingen (35 meter hoog, 60 meter lang en 20 meter breed), maar ook qua eigenschappen, die de ketel uniek maken. Het warmterendement ligt ongelooflijk hoog in vergelijking met andere biomassaketels. Daarnaast laat de biomassaketel ook een hogere operationaliteit toe en beschikt ze over een technologisch geavanceerd rookbehandelingssysteem.
Maar dat zijn niet de enige troeven van deze bio-ethanol productie-eenheid! BioWanze onderscheidt zich voornamelijk door zijn unieke en vernieuwende industriële concept: in een eerste fase namelijk worden de zemelen, het omhulsel rond de tarwe dat gebruikt wordt voor de bio-ethanol productie, onttrokken. Deze zemelen worden daarna gebruikt als energieopwekkende bron van de biomassaketel, die zo goed als alle energie voorziet die nodig is voor de werking van de productie-eenheid.
Bij volledige werking verbruikt de ketel per uur om en bij 20 ton zemelen die afkomstig zijn van de eigen meelfabriek. De ketel produceert per uur 100 ton stoom van 93 bar en 520°C.
Inbedrijfstelling gepland voor het einde van dit jaar
Hoewel de productie pas zal starten eind 2008, wordt de biomassaketel nu al onderworpen aan een eerste testfase. Voor de werking van de ketel alleen zullen 12 personen tewerkgesteld worden. Uiteindelijk zullen in de fabriek van BioWanze 120 personen werkzaam zijn en zullen talloze indirecte banen gecreëerd kunnen worden.

BioWanze - de nieuwste generatie van bio-ethanol productie

In mei 2006 kondigde de Tiense Suikerraffinaderij, een dochterbedrijf van de Südzucker groep die de grootste suikerproducent in Europa is, de bouw aan van BioWanze, de grootste bio-ethanol fabriek in België, goed voor een investering van 245 miljoen euro. In september 2006 werden de bio-ethanol activiteiten van de Südzucker groep ondergebracht in de pas gevormde CropEnergies Groep. CropEnergies, met hoofdzetel in Duitsland, is één van de grootste bio-ethanol producenten in Europa en heeft productie-eenheden in België, Frankrijk en Duitsland.
De beslissing voor de bouw van BioWanze lag volledig in de lijn van het beleid van de Belgische federale overheid en dat van het Waalse Gewest met betrekking tot biobrandstoffen, dat drie doelstellingen inhoudt: de energieafhankelijkheid van België beperken, de CO2-uitstoot verminderen en een nieuwe economische sector in België creëren. Om deze doelstellingen te behalen en te kunnen genieten van de voordelen van een duurzame bio-ethanol productie te BioWanze moet het wetgevend kader in België nu verder uitgewerkt worden.
Bio-ethanol is een biobrandstof die afkomstig is van de gisting van zetmeel en suikers en vervangt benzine. In het geval van BioWanze worden tarwe en bieten als grondstof gebruikt. De bio-ethanol die door BioWanze geproduceerd wordt, vermindert de CO2-uitstoot tot 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen. Naast bio-ethanol, zal BioWanze eveneens kostbare afgeleide producten afleveren die aangewend kunnen worden in de voedingsindustrie voor mens en dier.

Naar het begin van de pagina