Bio-ethanol

De voordelen van bio-ethanol

Bio-ethanol als alternatief voor fossiele brandstoffen

Er is veel te zeggen over bio-ethanol als alternatieve brandstof. Hieronder volgt slechts een overzicht van de voordelen van bio-ethanol.
 • Behoud van de fossiele brandstofbronnen
  Elke liter bio-ethanol die op basis van hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd, betekent het behoud van energiebronnen zoals aardolie of diesel.
 • Het garanderen van de bevoorrading van kwaliteitsbrandstof uit eigen middelen
  Dit aspect wordt steeds belangrijker. Dat komt niet alleen door de politieke spanningen, maar ook door de ontwikkeling van de markten: de reserves van heel wat brandstofverbruikende landen - bijvoorbeeld de lidstaten van de EU - slinken en aan de vraag moet steeds meer voldaan worden door politiek instabiele regio's. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat de ontginning van ruwe aardolie steeds moeilijker en duurder zal worden.
 • Bescherming van het klimaat
  Hernieuwbare energiebronnen zoals bio-ethanol zorgen ervoor dat er minder broeikasgassen worden geproduceerd. Buiten de energie die nodig is voor zijn productie is bio-ethanol, dat op basis van hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd, CO2-neutraal. Het CO2 dat vrijkomt wanneer bio-ethanol wordt verbrand, werd in het begin via fotosynthese geabsorbeerd door de planten waaruit het gewonnen is.
 • Oprichting van een nieuwe industriële sector en steun aan de plattelandsontwikkeling
  De Belgische economie en het grote publiek zullen eveneens voordeel halen uit de oprichting van deze nieuwe bio-ethanolindustrie met een grote toegevoegde waarde, nieuwe banen en een stijging van de belastingopbrengsten. Voor de landbouw biedt dit nieuwe vooruitzichten.
 • Voordelen ten opzichte van de conventionele brandstoffen
  Bio-ethanol slaat het record dankzij zijn chemische eigenschappen. Bio-ethanol heeft een hoger octaangetal dan aardolie, bevat bijna geen sulfide en is biologisch afbreekbaar.

Naar het begin van de pagina