Bio-ethanol

De wetgeving

De oorsprong van biobrandstoffen in Europa
De introductie van biobrandstoffen in Europa streeft drie grote doelstellingen na, namelijk:
  • verbetering van de energieonafhankelijkheid
  • beperking van de CO2-uitstoot
  • bijdrage tot een duurzaame landbouwpolitiek
Al sinds enkele jaren legt de Europese Unie de nadruk op de ontwikkeling van zijn energie- en milieubeleid in talrijke sectoren. Studies hebben aangetoond dat iets meer dan 20 % van de CO2-uitstoot afkomstig is van het transport, waarvoor het geheel van de lidstaten van de Unie voor 100 % afhankelijk is van een externe bevoorrading uit fossiele bronnen. Twee redenen waarom het van primordiaal belang was om snel tot actie over te gaan in deze sector.
Voor een duurzaame landbouwpolitiek                 
De derde doelstelling bestaat erin bij te dragen tot het behoud van een duurzaam landbouwlandschap, met name door het creëren van nieuwe vooruitzichten voor bepaald overtollige culturen.
Europa is altijd een grote producent van graangewassen en suiker geweest. Een van de grootste voordelen van de oprichting van een Europese productiesite van biobrandstoffen is het creëren van nieuwe markten voor landbouwproducten.
Een ander positief punt van de productie van biobrandstof is dat de landbouwoverschotten gebruikt worden, waardoor Europa minder afhankelijk is van ingevoerde energie.
Op nationaal niveau vormt het efficiënt aanwenden van agrarische hulpbronnen een betere oplossing voor de verwerking van de overschotten dan het niet gebruiken van het akkerland.

Naar het begin van de pagina