BioWanze

De ideale inplanting

BioWanze, een strategische locatie
De geografische keuze van de vestiging van BioWanze is geen toeval. Door de vestiging in het hartje van de granen- en bietenteeltvelden bezit BioWanze een optimale plaats te midden van de grondstoffen. De nabijheid van de Maas maakt bovendien het transport over water mogelijk, wat minder vervuilend is.
Te midden van de grondstoffen
Naar gelang van de beschikbaarheid en de behoeften in kwaliteit en hoeveelheid, gebruikt BioWanze tarwe dat afkomstig is uit het nationale grondgebied, aangevuld met import uit de buurlanden.
Van de grondstoffen zijn 100 % van de bieten afkomstig uit België. Beter nog, de nabijheid van de suikerfabriek van Wanze maakt de bevoorrading op korte afstand mogelijk.
De Maas voor makkelijk transport over het water
De locatie aan de oever van de Maas maakt een optimaal gebruik van de binnenvaart mogelijk, zowel voor de aanvoer van grondstoffen als voor de verkoop van biobrandstof. Vervoer over het water produceert het minste CO2. Via de voordelig verbinding met de ARA-zone (Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam) kunnen rijnaken met een groot laadvermogen tot 2000 ton makkelijk het transport verzorgen.

Naar het begin van de pagina