BioWanze

Het unieke procédé

Efficiënte productie, nulafvalbeleid en kringloopeconomie
Vrijwel alle bestanddelen worden optimaal gebruikt in het productieproces. BioWanze produceert onder andere bio-ethanol, Gluten, ProtiWanze® en plantaardige proteïnen.
  1. Tarwe is de belangrijkste grondstof voor de productie van BioWanze. De tarwe, afkomstig uit België en de buurlanden voornamelijk via de waterwegen, wordt in een maalderij gecontroleerd, gereinigd en gemalen om de zemelen van de graankorrel te scheiden.
  2. De zemelen, de vliesjes rond de graankorrel, wordt dan gescheiden van de graankorrels en dienen als biomassa voor de thermische energiecentrale. De geproduceerde groene energie maakt de locatie vrijwel zelfvoorzienend in energie en voedt ook het openbare net. De edele zemelen (vezels) zijn gecertificeerd en worden naar de diervoederindustrie gedistribueerd.
  3. De as die voortkomt uit de verbranding van de zemelen wordt opgewerkt tot compost of organische meststof voor de landbouw.
  4. Voordat ze in het eigenlijke productieproces van ethanol zelf terechtkomen, worden de eiwitten van het zetmeel gescheiden en gedroogd. Deze natuurlijke eiwitten worden verwerkt als ingrediënten met een hoge voedingswaarde: Gluten en getextureerde tarweproteïnen (BeneoPro W-Tex), die bestemd zijn voor menselijke en dierlijke consumptie.
  5. Enzymen zetten het zetmeel om in glucose en fijnere suikers met processen die de grondstoffen vloeibaar maken (liquificatie) en versuikeren (saccharificatie). Het versuikerde substraat begint dan te fermenteren, waarbij de fermenteerbare suikers door gisten worden omgezet in alcohol.
  6. De alcoholoplossing, bier genoemd, wordt gedestilleerd en vervolgens gedehydreerd. De gedehydreerde alcohol wordt opgeslagen in afwachting van de levering aan de klanten.
  7. De eiwitrijke vloeistof van de destillatie wordt dan als basis voor voedingsmiddelen in de veeteelt verkocht onder de naam ProtiWanze®.
  8. Het biogas dat in de waterzuiveringsinstallatie van de locatie wordt geproduceerd, wordt gebruikt in de biomassaketel en het slib van de installatie wordt opgewerkt tot organische meststof voor de landbouw.

Naar het begin van de pagina