BioWanze

De toegevoegde waarde voor België

Socio-economische en ecologische impact
Een investering van meer dan 250 miljoen euro in een productie-eenheid voor bio-ethanol in België, in Wanze, is een grootschalig project met een enorme consequentie voor de economie maar ook voor de landbouw, sociale verhoudingen en voor het milieu.
  1. Voor de werkgelegenheid schept deze activiteit meer dan 120 directe banen, zonder de honderden indirecte banen te tellen die BioWanze met de talrijke dienstenbedrijven in de streek genereert.
  2. Voor de landbouw heeft BioWanze tal van gunstige gevolgen. De Belgische verankering van de activiteit maakt een diversificatie van de afzetmarkt voor de grondstoffen en de creatie van nieuwe markten mogelijk, vooral voor de overproductie. Deze situatie draagt bij tot de ontplooiing van de landbouwsector en de landelijke ontwikkeling.
  3. Door de omvang en de schaal schept de activiteit van BioWanze een geheel nieuw distributiecircuit voor ons hele land. Door de creatie van deze nieuwe activiteit stijgt de Belgische toegevoegde waarde, wat op zijn beurt de fiscale ontvangsten doet toenemen.
  4. Door de productie van bio-ethanol wordt er in België ook een waar expertisecentrum opgebouwd in deze nieuwe spitstechnologie. Dankzij het unieke proces dat in BioWanze wordt opgezet, zal de totale milieubalans van de productie totaal verschillen van alle andere productie-eenheden in Europa. Dankzij de nieuwe technologie kan 70 % van de uitstoot aan CO2 vermeden worden ten opzichte van het gebruik van klassieke benzine.

Naar het begin van de pagina