BioWanze

Gedragscode

De onderhavige gedragscode is gebaseerd op de waardebegrippen van de onderneming (lid van de Südzucker-groep). Haar doel bestaat erin te vrijwaren dat alle medewerkers, managers en directeurs van de CropEnergies-Groep in overeenstemming met de daarin opgenomen waarden en richtlijnen leven en handelen. De code dient een principieel en duidelijk begrip van elk gedrag over te brengen, dat wij van al onze medewerkers op alle werkterreinen en op alle werkplaatsen verwachten.
Gedragscode (PDF, 523.81 KB)

Naar het begin van de pagina