Grondstoffen

Suikerbieten

400.000 ton suikerbieten kunnen jaarlijks verwerkt worden om 100.000 ton diksap te produceren die in het fabricatieproces van bioethanol in BioWanze wordt gebruikt.
Dit diksap wordt door de Tiense Suikerraffinaderij rechtstreeks geleverd. De suikerbieten zijn derhalve exclusief Belgisch.
Het gaat hier om een nieuwe afzetmarkt voor onze bietenplanters. Immers, ten gevolge van de suikerhervormingen, heeft Europa, groot producent van suiker, zijn productie en quota recent moeten verminderen met bijna 40 %.
De productie van bioethanol biedt dus nieuwe perspectieven aan de suikerbieten cultuur in ons land.

Naar het begin van de pagina