Grondstoffen

Tarwe

Markt
BioWanze kan jaarlijks meer dan 750.000 ton tarwe verbruiken - wat neerkomt op zowat 100.000 ha.
Tarwe is bij verre de meest verspreidde cultuur in Europa en België. Dankzij haar uitzonderlijke bodem en klimatologische eigenschappen en haar landbouwkundige know-how, is West-Europa een van de 5 grootste producenten van graan in de wereld.
De Europese Unie produceert meer tarwe dan ze verbruikt. Dat overschot wordt ofwel uitgevoerd, ofwel gebruikt als grondstof voor de productie van bioethanol en bij producten voor menselijke en dierlijke voeding.
De tarwe die gebruikt wordt voor de productie van bioethanol kan als hernieuwbare grondstof gecultiveerd worden op gronden die voordien braakland waren.
Kwaliteit
De BioWanze vestiging gebruikt tarwe van goede kwaliteit die garant staan voor gezonde bij producten die beantwoorden aan de huidige normen. Wij zijn daarom dan ook bijzonder attent op Mycotoxines, zodat we zeer lage niveaus hiervan kunnen garanderen in onze Gluten en ProtiWanze®.
De gevraagde specificaties stemmen overeen met een voedertarwe die een norm respecteert voor DON van minder dan 1250ppb.
Elke lading wordt onderzocht op vastgelegde veiligheidsparameters om ons te garanderen dat deze wel degelijk overeenstemmen met onze eisen. Is dit niet het geval, dan wordt de lading teruggestuurd.
Kwaliteitscriteria van BioWanze voor tarwe gebruikt voor de productie van bioethanol :
  • Hoog hectoliter gewicht
  • Volkomen gezond
  • Lage contaminatie van mycotoxines
  • Deoxynivalenol < 1250 ppb
  • Zearalenone < 50 ppb
  • Ochratoxin < 50 ppb
Tarwe cultuur voor bioethanol productie
Gezonde tarwe met een hoog gehalte aan zetmeel, dus zorgend voor een hoge productie van ethanol, is ideaal voor de productie van bio-ethanol.
De landbouwer kan de kwaliteit van de tarwe verbeteren om ze zo bruikbaarder te maken als grondstof voor bioethanol, door in te spelen op de graanselectie, bevruchting en het gebruik van de juiste agrochemische producten.
Het is eveneens aanbevolen om preventieve maatregelen te nemen tegen contaminatie door Fusarium fungi.
De tarwe cultuur voor de productie van bio-ethanol biedt landbouwers daarenboven toegang tot een nieuwe afzetmarkt.

Naar het begin van de pagina