Pers

BioWanze - De productie van duurzame bio-ethanol is gecertificeerd

Wanze, 28 Oktober 2010 - Door een vermindering van de broeikasgasemissies met meer dan 60%,overstijgt het bio-ethanol van BioWanze SA uit Wanze de duurzaamheidscriteria, opgenomen in de EG-Richtlijn Hernieuwbare Energie, die een vermindering van 35% eist. Dat de berekeningen ten aanzien van de vermindering van de broeikasgasemissies volledig en transparant zijn, werd bevestigd tijdens de certificering overeenkomstig het REDcert-systeem door het onafhankelijke onderzoeksinstituut "DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen" in Frankfurt. De innovatieve BioWanze-fabriek presteert zelfs beter dan de EU-normen voor 2017, terwijl de verlaging van de broeikasgasemissies naar verwachting nog verder zal toenemen, omdat de jonge fabriek al zijn kaarten nog niet heeft kunnen uitspelen.
De certificering biedt BioWanze, lid van de Duitse CropEnergies group, tevens de mogelijkheid om de Duitse markt te beleveren met deze duurzame bio-ethanol. Vanaf 1 januari 2011 mag de olie-industrie in de Duitse tankstations enkel de gecertificeerde biobrandstof gebruiken, om zo het objectief voor de verplichting van bijmenging te bereiken. De implementatie van de duurzaamheidscriteria van de richtlijn Hernieuwbare Energie is nog niet opgenomen in de Belgische wetgeving. Echter, het creëren van een uitvoerbaar en flexibel Belgisch systeem is van groot belang voor de commerciële inter-Europese activiteiten. Hierdoor zou een wederzijdse erkenning tussen de lidstaten mogelijk zijn en zouden de plaatselijke grondstoffen behouden blijven. De EU vereist dat de richtlijn op 5 december 2010 is opgenomen in de nationale wetgeving.
BioWanze is niet alleen de grootste bio-ethanolproducent van België, maar ook Europa's meest innovatieve. Aangezien bij het productieconcept gebruik wordt gemaakt van biomassa als primaire energiebron, wordt de hoge uitstoot van broeikasgas drastisch verminderd. Centraal in de fabriek staat de biomassaboiler, die voldoende energie levert voor het hele productieproces. . De fabriek produceert bio-ethanol zowel voor brandstoftoepassingen, als voor eiwitrijke voedingsmiddelen en dierenvoeding door de grondstoffen gedurende het gehele productieproces optimaal te benutten. BioWanze heeft op dit moment meer dan 120 medewerkers.

Naar het begin van de pagina