Pers

Samenwerkingsovereenkomst BioWanze met Hedimix en Beuker

Onlangs ondertekenden Beuker en Hedimix met BioWanze (België) een langjarige samenwerkingsovereenkomst voor de afname van CDS (Concentrated Distillers Solubles), een nieuw vochtrijk diervoeder. Met de productie van dit vloeibare eiwitrijke product door BioWanze wordt het totale aanbod van vochtrijke diervoeders met ca 10 % uitgebreid.

BioWanze - de nieuwste generatie van bio-ethanol productie

In mei 2006 kondigde de Tiense Suikerraffinaderij, een dochterbedrijf van de Südzucker groep die de grootste suikerproducent in Europa is, de bouw aan van BioWanze, de grootste bio-ethanol fabriek in België, goed voor een investering van 245 miljoen euro. In september 2006 werden de bio-ethanol activiteiten van de Südzucker groep ondergebracht in de pas gevormde CropEnergies Groep. CropEnergies, met hoofdzetel in Duitsland, is één van de grootste bio-ethanol producenten in Europa en heeft productie-eenheden in België, Frankrijk en Duitsland.
De beslissing voor de bouw van BioWanze lag volledig in de lijn van het beleid van de Belgische federale overheid en dat van het Waalse Gewest met betrekking tot biobrandstoffen, dat drie doelstellingen inhoudt: de energieafhankelijkheid van België beperken, de CO2-uitstoot verminderen en een nieuwe economische sector in België creëren. Om deze doelstellingen te behalen en te kunnen genieten van de voordelen van een duurzame bio-ethanol productie te BioWanze moet het wetgevend kader in België nu verder uitgewerkt worden.
Bio-ethanol is een biobrandstof die afkomstig is van de gisting van zetmeel en suikers en vervangt benzine. In het geval van BioWanze worden tarwe en bieten als grondstof gebruikt. De bio-ethanol die door BioWanze geproduceerd wordt, vermindert de CO2-uitstoot tot 70 % in vergelijking met fossiele brandstoffen. Naast bio-ethanol, zal BioWanze eveneens kostbare afgeleide producten afleveren die aangewend kunnen worden in de voedingsindustrie voor mens en dier.
BioWanze heeft een contract afgesloten met Beuker Vochtrijke Diervoeders en Hedimix voor de afname van het vochtrijke diervoeder CDS (Concentrated Distillers Solubles) dat vrijkomt bij de productie van Bio-ethanol. Beuker en Hedimix gaan het eiwitrijke product CDS vooral vermarkten naar varkens- en rundveehouders in België, Nederland en Duitsland. Naast hun huidige afzet van vochtrijke diervoeders uit de voedingsmiddelen, genotsmiddelen- en fermentatieindustrie, verruimen beide partijen met het eiwitrijke CDS hun assortiment. De voorbereidingen voor de afzet van deze vloeibare stroom is inmiddels in volle gang.
BioWanze heeft bewust gekozen voor een productieproces waarbij CDS vochtrijk wordt afgezet. Hierdoor kan extra energiewinst worden behaald omdat een energievragende drogingstap achterwege kan worden gelaten. BioWanze heeft het besluit tot de afzet van vochtrijke producten kunnen nemen omdat de productiesite in Wanze (bij Luik) relatief dicht bij belangrijke veehouderijgebieden is. Door een samenwerking aan te gaan met Beuker en Hedimix kiest BioWanze voor partijen die aangetoond hebben succesvol te zijn in de afzet van vochtrijke diervoeders.
Productiesite BioWanze
In 2006 heeft de Belgische regering productiequota's voor Bio-ethanol toegewezen. BioWanze, onderdeel van de Tiense suikerfabriek dat weer hoort bij het Duitse Südzucker, kreeg als één van de drie spelers op de Belgische markt een quotum voor Bio-ethanol toegewezen en moet de komende jaren 750 miljoen liter produceren. Met het project is een investering gemoeid van 250 miljoen euro. Voor België een vooruitstrevend project en goed nieuws voor de telers van agrarische grondstoffen. Voor Wallonië en omgeving is het een belangrijke stimulator voor de agrarische sector, zowel akkerbouw als veehouderij. De productiesite van BioWanze in Wanze is eind 2008 operationeel. BioWanze maakt uit agrarische grondstoffen (85 % tarwe en 15 % diksap uit bieten) een scala aan producten waaronder ethanol, tarwegluten, CDS en energieopwekking voor haar eigen productieproces. 30% van de input komt na het productieproces weer beschikbaar als hoogwaardige humane (vitale gluten) en dierlijke voeding (CDS).
Win-win
De samenwerkingsovereenkomst heeft voor alle betrokken partijen voordelen. Ten eerste betekent het een verruiming van het aanbod in vochtrijke producten met een kwalitatief hoogwaardig vloeibaar diervoeder. Hiermee krijgt de rundvee - en varkenshouder een alternatieve duurzame eiwitbron aangereikt en een extra instrument voor de beheersing van de voederkosten. Verder is het voor BioWanze voor de afzet van hun bijproducten van belang samen te werken met partijen die zekerheid kunnen bieden voor een duurzame en gegarandeerde afzet. Zowel Beuker als Hedimix voldoen hieraan.
Tot slot betekent de samenwerking met BioWanze voor Beuker en Hedimix, beiden actief in de markt van vochtrijke diervoeders, een belangrijke aanvulling op hun bestaande assortiment met een constante kwaliteit en hoeveelheid eiwitrijk product als waardevol ingrediënt in varkens- en rundveevoeders.
Betrokken partijen BioWanze is een initiatief van de Tiense Suikerfabriek, dat onderdeel is van Südzucker AG. Südzucker heeft een leidende positie in de Europese suikermarkt. Naast de directe suikeractiviteiten legt het bedrijf zich ook toe op de productie van Bio-ethanol. Südzucker heeft haar activiteiten op het gebied van Bio-ethanol gebundeld onder de naam Crop Energies AG. Beuker is een internationale leverancier van vochtrijke diervoeders en streeft naar het optimaal inzetten van een totaal assortiment producten als waardevolle ingrediënten in varkens- en rundveevoeders. Met het tankconcept, waarbij Beuker rundveehouders stimuleert vloeibare rundveeproducten in te zetten, karakteriseert het bedrijf als innovatieve trendsetter. Hedimix is al meer dan 30 jaar een onafhankelijk speler in de bijproductenmarkt in de varkens- en rundveesector en is onderdeel van Nutreco, een van de grootste spelers in de wereldmarkt van diervoeders en premixen. Hedimix maakt in haar werkzaamheden volop gebruik van de specialistische kennis en faciliteiten die Nutreco biedt.

Naar het begin van de pagina